Viete, že cestovné poistenie môžete uzavrieť aj pre dovolenku na Slovensku? Väčšina z nás ani nemá tušenie, že cestovné poistenie je možné uzatvoriť i v rámci Slovenska. Kým cestovné poistenie v zahraničí v základe kryje liečebné náklady, na Slovensku sú základom iné riziká. Ktoré sú to?

Na Slovensku nám liečebné náklady pokrýva zdravotné poistenie, preto základom cestovného poistenia na Slovensku je potreba kryť iné riziká.

V prípade ak idete len hory, bude Vám postačovať len tzv. horské poistenie. Toto poistenie kryje náklady v prípade využitia služieb záchrannej horskej služby.

Ak ste viacčlenná rodina, ktorá si zakúpi ubytovanie so stravou na niekoľko dní, vtedy do popredia vstupuje potreba kryť riziko tzv. storna.

Zaplatíte si hotel a deň pred tým, niekto z rodiny ochorie. Čo potom?

Ak zrušíte objednávku niekoľko dní pred plánovaním príchodom, hotel Vám väčšinou nevráti nič (uplatnia si 100% z výšky platby). V takom prípade Vám pomôže poistenie storna. Poisťovňa uhradí náklady za nevyužité služby, ktoré Vám hotel vystornoval. Môže sa Vám vrátiť až 90% zaplatenej platby! Okrem toho v rámci poistenia storna býva často i automaticky poistené riziko predčasného návratu. Dôvodom často býva ochorenie, ktoré prekazí možnosť pokračovať v pobyte. Poisťovňa vráti alikvótnu časť nespotrebovanej sumy za zaplatené služby, prípadne i náklady na cestovné.

Najčastejšie dôvody pre poistné plnenie z poistenia storna

Pozor na podmienky uzatvorenie poistenia storna!

Pri poistení storna platí základné pravidlo. Poistenie storna musí byť uzatvorené do 24.00 hod dňa, ktorý bezprostredne nasleduje po dni kedy došlo k zaplateniu prvej splátky za objednanú službu (ceny zájazdu/cesty/cestovného lístka). V prípade ak nesplníte túto podmienku v lepšom prípade sa bude uplatňovať tzv. čakacia lehota (napr. poistná ochrana začne platiť až na 10 deň od uzatvorenia poistenia storna). V horšom prípade Vám nevznikne nárok na poistné plnenie z poistenia storna.

Aké riziká je možné poistiť v rámci cestovného poistenia na Slovensku?

Aká môže byť cena za cestovné poistenie na Slovensku?

Pre 2 dospelé osoby a 2 neplnoleté deti poistenie za 5 dňový pobyt v hoteli v cene 1000 Eur vyjde od 17,60 Eur. V cene poistenia je:

Nielen cestovné poistenie do zahraničia ale i cestovne poistenie na Slovensku si zaslúži pozornosť. Veď dovolenka na Slovensku stojí často rovnako ako tá v zahraničí.

Porovnajte si cestovné poistenie z pohodlia domova. Porovnávač poistenia porovnáva cenu aj obsah poistných služieb. Porovnejte a vyberte si to najlepšie v našom online porovnávači poistenia a zaplaťte jednoducho platobnou kartou. Všetky dokumenty Vám prídu priamo do mailu.

Autorom článku je Tomáš Kročian, produktový manažér Broker Consulting, a.s.